Sprilur erakundeari buruz

 

Enpresei ondokoak eman eta errazten dizkiegu: euskal lurraldean euren jarduera ekonomikoak modu ezin hobean garatzeko bulegoak, eraikin industrialak eta lurzoru industrial urbanizatuak. SPRI Taldeko euskal enpresei azpiegitura arloko konponbideak ematen dizkien hornitzailea gara, eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila mende gaude.

Jarduera ekonomikoaren sustatzeko lanetan liderra izatea, azpiegituren kudeaketaren eta antolakuntzaren bitartez, baita horien eredua aldatuz ere, betiere Euskadiko enpresa-poligonoen eta -eremuen lehiakortasuna, irisgarritasun integrala eta lur-ondare publiko iraunkorra bermatuz eta herrialdeko enpresa-proiektu nagusien beharrizanei aurrea hartuz, euskal Lehiakortasun Eredu Berriaren funtsezko elementua den heinean.

Enpresa-sustapena bultzatzea, jarduera ekonomikoetarako azpiegitura-irtenbideen eragile publiko gisa, euskal enpresen lehiakortasunari, enpleguari eta inbertsioari mesede egiteko helburuarekin; horretarako, industrialdeak, enpresa-eremuak eta proiektu estrategikoak kudeatu eta garatzen ditugu, bai eta horiek zaharkitzea saihestu ere.

 

Euskal enpresentzako eta beste
eragile batzuentzako zerbitzuak.

Lurzorua eskuratu eta sustatzea.

 • Sektore industriala eta zerbitzuena.
 • Industrialdeen kudeaketa eta urbanizazioa.
 • Enpresa-instalazioak egokitzea.
 • Azpiegiturak jartzea.
 • Lurzoruaren sustapen publikoko jarduketa berriak ezartzeko kokapenak identifikatzea.
 • Enpresak erakartzea toki estrategikoetan kokatzeko.

Lankidetza.

 • Parte hartzea eta lankidetza tokiko, eskualdeko, estatuko zein nazioarteko elkarte, sozietate eta erakundeekin.

Negozio zentroak sortu eta kudeatzea.

 • Jarduera ekonomikora bideratutako narriatutako lurzoruak birsortzea.
 • Jarduera ekonomikoko zaharkitutako espazioak birgaitzea.
 • Enpresa-instalazioak egokitu eta urbanizatzea.
 • Merkataritza-egiturak sortzea.
 • Higiezinak eskuratu, saldu, laga eta alokatzea.

Proiektuak planifikatu eta lantzea.

 • Jarduera ekonomikora bideratutako azpiegiturak urbanizatzea, eraikitzea, kontserbatzea, mantentzea eta ustiatzea.